Theus – Thuis – ThuusMeer moppen in Maldegems dialect op Youtube/@goedsemoeds


Waarom Goedsemoeds?

Het mooie dialectwoord GOEDSEMOEDS wordt gebruikt voor ‘met opzet’ en dekt de lading van het ‘Genootschap ter bevordering van de Maldegemse dialecten’

Het is de bedoeling om ‘goedsemoeds’ de dialecten van Groot-Maldegem in ere te houden. In goedsemoeds zitten verder twee AN-woorden die het een positieve weerklank geven: ‘goed’ en ‘moed’. Je moet er namelijk wel wat moed voor hebben om het voor het dialect op te nemen in de tussentaalsamenleving van vandaag. Goedsemoeds is een woord dat, behalve in Maldegem-centrum, ook in Kleit en Adegem, Donk en Middelburg aanwezig is.