Sabine Croquet – voorzitter (Maldegems)

Linda De Bree – secretariaat (Maldegems)

Marc Goethals – penningmeester (Adegems)

Hans Geyssens (Kleits)

Erwin Goethals (Maldegems)

Peter Van Hecke (Maldegems)

Magda Verween (Maldegems)

Tina Claeys (Maldegems)

Martine Van Den Hauwe (Donks)

Goedsemoeds