Chatbot Bonanza: AI-Powered Fun in Customer Land

The Rise of AI in Content Writing: Welcome to the ultimate fusion of art, technology, and innovation – the AI Art Party! In this blog, we’ll dive into the vibrant world where artificial intelligence meets creativity, sparking new ideas, and transforming the way we approach artistic expression and problem-solving. The importance of SaaS security has

Read More »

Goedsemoedse kwies

Wat? Algemene quiz, gepresenteerd in 5 Maldegemse dialecten. Waar? Hoogen Pad, Adegem Wanneer? 24 februari, deuren: 19.00u, aanvang quiz: 19.30u stipt Prijzen? Je betaalt 20 euro per team van 4 personen. En hoewel je waarschijnlijk voor de sfeer en de eer speelt, is er voor iedereen een prijs voorzien.

’t Zijn toatn

man peel potato

De leerlingen van de Maricolen in Maldegem mochten het mooiste Maldegemse woord kiezen. Neen, ‘Goedsemoeds’ werd het niet, maar de topdrie is een fantastisch trio dat we je niet willen onthouden. 3. Broekscheutere (bangerik) 2. Wietlewoai (onnozelaar) 1. Toatn (aardappelen) Samen met de werkgroep Nederlands hopen wij dat deze dialectwoorden thuis en op school veel

Read More »

Goedsemoeds