Goedsemoeds

man peel potato

’t Zijn toatn

De leerlingen van de Maricolen in Maldegem mochten het mooiste Maldegemse woord kiezen. Neen, ‘Goedsemoeds’ werd het niet, maar de topdrie is een fantastisch trio dat we je niet willen onthouden.

3. Broekscheutere (bangerik)

2. Wietlewoai (onnozelaar)

1. Toatn (aardappelen)

Samen met de werkgroep Nederlands hopen wij dat deze dialectwoorden thuis en op school veel gebruikt worden. Wil je nog meer mooie dialectwoorden ontdekken? Sluit je dan snel aan bij de Facebookgroep Goedsemoeds babbelen

Waarom Goedsemoeds?

Het mooie dialectwoord GOEDSEMOEDS wordt gebruikt voor ‘met opzet’ en dekt de lading van het ‘Genootschap ter bevordering van de Maldegemse dialecten’

Het is de bedoeling om ‘goedsemoeds’ de dialecten van Groot-Maldegem in ere te houden. In goedsemoeds zitten verder twee AN-woorden die het een positieve weerklank geven: ‘goed’ en ‘moed’. Je moet er namelijk wel wat moed voor hebben om het voor het dialect op te nemen in de tussentaalsamenleving van vandaag. Goedsemoeds is een woord dat, behalve in Maldegem-centrum, ook in Kleit en Adegem, Donk en Middelburg aanwezig is.